OM OSS

SJØVARG AS - etablert 1989

SJØVARG AS - har som formål å stå til tjeneste med frakter av gods langs kysten

MS VARGØY - har anløp fra Ålesund, Trondheimsfjorden, hver 14. dag. vekselsvis Alta og Tana i nord

MS VARGØY - kan du stole på

VI STÅR ALLTID TIL TJENESTE