OM OSS

SJØVARG AS - etablert 1989

SJØVARG AS - har som formål å stå til tjeneste med frakter av gods langs kysten

SJØVARG AS - har sin rute fra Ålesund i sør til Alta og Tana i nord

SJØVARG AS - har anløp fra Ålesund, Trondheimsfjorden, hver 14. dag. vekselsvis Alta og Tana i nord

SJØVARG AS - har M/S Vargøy i sin tjeneste i dag

SJØVARG AS - har en positiv utvikling

SJØVARG AS - kan du stole på

VI STÅR ALLTID TIL TJENESTE