SJØVARG - I KYSTENS TJENESTE

EN SAMARBEIDSPARTNER Å STOLE PÅ

SJØVARG AS ble etablert 1989.

Vi har som formål å stå til tjeneste med frakter av gods langs kysten.
Ruten går fra Ålesund i sør til Alta og Tana i nord. Vi har anløp fra Ålesund, Trondheimsfjorden, hver 14. dag.
vekselsvis Alta og Tana i nord.

SJØVARG har M/S Vargøy i sin tjeneste i dag.

SJØVARG har en positiv utvikling og er en
samarbeidspartner du kan stole på!