SJØVARG - I KYSTENS TJENESTE

EN SAMARBEIDSPARTNER Å STOLE PÅ

SJØVARG AS ble etablert 1989.

SJØVARG AS har som formål å stå til tjeneste med frakter av gods langs kysten.
MS VARGØY sin ruten går fra Ålesund i sør til Alta og Tana i nord. Vi har anløp fra Ålesund, Trondheimsfjorden, hver 14. dag. Vekselsvis Alta og Tana i nord.