OM OSS

SJØVARG AS - etablert 1989
SJØVARG AS - har som formål å stå til tjeneste med frakter av gods langs kysten
SJØVARG AS - har sin rute fra Ålesund i sør til Alta og Tana i nord
SJØVARG AS - har anløp fra Ålesund, Trondheimsfjorden, hver 14. dag. vekselsvis Alta og Tana i nord
SJØVARG AS - har M/S Vargøy i sin tjeneste i dag
SJØVARG AS - har en positiv utvikling
SJØVARG AS - kan du stole på

VI STÅR ALLTID TIL TJENESTE